Ne regrette rien

pembebeneklipanda:

ikideki dörtteki gülüş üçteki karizma beşeki çekicilik altıdaki şebeklik bilemiyom

(Source: mclahey, via romantikkomedimsin)

pembebeneklipanda:

ikideki dörtteki gülüş üçteki karizma beşeki çekicilik altıdaki şebeklik bilemiyom

(Source: mclahey, via romantikkomedimsin)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter